Lagar och regler

Bestämmelser om avskiljande av studenter från högskoleutbildning finns i högskolelagen. Det finns dessutom en särskild förordning om avskiljande. Bestämmelser om avskiljande av studerande från yrkeshögskolan finns i författningarna om yrkeshögskolan.

  • I 4 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) anges förutsättningarna för att avskilja studenter. I 7 § framgår att det är en särskild nämnd som ska pröva frågor om avskiljande.
  • I förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning anges bland annat vilka avskiljandenämndens uppgifter är, förutsättningar för ett avskiljande, vad ett avskiljande innebär, vad som krävs för att ett avskiljande ska upphävas och hur ärendena ska handläggas.
  • I 19-20 §§ lagen (2009:128) om yrkeshögskolan anges förutsättningarna för avskiljande från yrkeshögskoleutbildning.
  • I 7 kap. förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan finns närmare regler om avskiljandeförfarandet i ärenden som rör studerande i yrkeshögskolan.

Lagarna och förordningarna hittar du i Regeringskansliets rättsdatabaser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.