Högskolans avskiljandenämnd

Högskolans avskiljandenämnd prövar ärenden om avskiljande av studenter från högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning. Nämnden tar bara upp sådana ärenden efter en skriftlig anmälan från rektor vid högskolan eller ledningen vid yrkeshögskolan. Avskiljandenämnden är en myndighet med få ärenden och består av en ordförande och fyra andra ledamöter. Avskiljandenämnden sammanträder vid behov, cirka tre till fem gånger per år, för att fatta beslut i ärenden om avskiljande.

Hitta snabbt