Tillgänglighetsredogörelse

Högskolans avkiljandenämnd står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda han.se. Här kan du läsa om vad vi gör för att förbättra tillgängligheten. Kontakta oss om du upplever att det finns brister på han.se så att vi kan åtgärda dem.

Kontakta oss på det sätt som passar dig

Du är varmt välkommen att skicka e-post till oss. Skriv i så fall gärna ordet Tillgänglighet på han.se i ärenderaden.

Skicka e-post till: han@han.se.

Du kan ringa till vår växel:

Telefon: 08-563 087 00

Så här uppfyller han.se lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Han.se publicerades i november 2022 och vi ska tillgänglighetsgranska webbplatsen under sommaren 2024.

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

DIGG ansvarar för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla bristande tillgänglighet till DIGG.

Gå till digg.se för att läsa mer om och anmäla brister på digital tillgänglighet.

Sidan uppdaterades den 4 mars 2024