Förutsättningar för ett avskiljande

En student kan avskiljas från sin högskoleutbildning om han eller hon: lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Det måste dessutom finnas en påtaglig risk att studenten kan skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Psykisk störning

En student kan avskiljas från högskoleutbildning om han eller hon lider av psykisk störning och det dessutom finns en påtaglig risk att studenten kan skada en annan person eller egendom under utbildningen.

Om det finns anledning att anta att en student bör avskiljas kan avskiljandenämnden uppmana studenten att genomgå en läkarundersökning.

Det finns ingen entydig tolkning av begreppet psykisk störning. Olika psykiatriker kan tolka begreppet på olika sätt. Men enligt Socialstyrelsen är det en störning i den psykologiska utvecklingen som ger personlighetsstörning och beteendestörning hos en vuxen person.

Missbruk

En student kan avskiljas från högskoleutbildning om han eller hon missbrukar alkohol eller narkotika och det dessutom finns en påtaglig risk att studenten kan skada en annan person eller egendom under utbildningen.

Om det finns anledning att anta att en student bör avskiljas kan avskiljandenämnden uppmana studenten att genomgå en läkarundersökning.

Allvarlig brottslighet

En student kan avskiljas från högskoleutbildning om han eller hon har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det dessutom finns en påtaglig risk att studenten kan skada en annan person eller egendom under utbildningen.

Med allvarlig brottslighet menas våldsbrott eller grova narkotikabrott, det vill säga brott som normalt ger ett fängelsestraff om minst ett år. Grov skadegörelse och allmänfarliga brott som ger minst ett års fängelse anses också vara allvarlig brottslighet. En student som har gjort sig skyldig till omfattande brottslighet kan också avskiljas om hans eller hennes gärningar sammantaget ger ett fängelsestraff om minst ett år.

Försök till brott bedöms vara lika allvarligt som fullbordade brott.