Beslut om att upphäva ett avskiljande — missbruk

En kvinna som studerade vid hälso- och sjukvårdslinjen anmäldes av högskolans rektor till Högskolans avskiljandenämnd. Kvinnan missbrukade läkemedel.

Med hänsyn till detta och till hennes psykiska tillstånd bedömde nämnden att det fanns en påtaglig risk för att hon kunde komma att skada patienter under utbildningen.

Kvinnan avskiljdes från den pågående utbildningen. Hon fick inte heller antas till någon annan vårdutbildning. Två år senare begärde kvinnan omprövning.

Nämnden upphävde avskiljandet eftersom förutsättningarna för avskiljande då inte längre var uppfyllda.