Avgöranden

Högskolans avskiljandenämnd utreder fyra till sex ärenden varje år.

I två rapporter har verksamheten i nämnden beskrivits och analysterats:

Avskiljande från högskoleutbildning — verksamheten i Högskolans avskiljandenämnd 1999-2010 Pdf, 455 kB.

Avskiljande från högskoleutbildning — verksamheten vid Högskolans avskiljandenämnd 1988-1998 Pdf, 214 kB.

Exempel på beslut

Med hänsyn till att de beslut Högskolans avskiljandenämnd fattar ofta grundar sig på för den enskilde ingående uppgifter av personligt slag har avskiljandenämnden valt att inte lägga ut besluten på webbplatsen. För att ge en bild av de ärenden som hanteras av avskiljandenämnden kan du här läsa om några av de beslut som fattats genom åren.

Avslag på begäran om att upphäva ett avskiljande — allvarlig brottslighet

Beslut om att upphäva ett avskiljande — missbruk

Beslut om att upphäva ett avskiljande — psykisk störning

Sidan uppdaterades den 15 december 2022