Avgöranden

Högskolans avskiljandenämnd utreder fyra till sex ärenden varje år.

I två rapporter har verksamheten i nämnden beskrivits och analysterats:

Avskiljande från högskoleutbildning — verksamheten i Högskolans avskiljandenämnd 1999-2010 Pdf, 599 kB, öppnas i nytt fönster.

Avskiljande från högskoleutbildning — verksamheten vid Högskolans avskiljandenämnd 1988-1998 Pdf, 215.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på beslut

Med hänsyn till att de beslut Högskolans avskiljandenämnd fattar ofta grundar sig på för den enskilde ingående uppgifter av personligt slag har avskiljandenämnden valt att inte lägga ut besluten på webbplatsen. För att ge en bild av de ärenden som hanteras av avskiljandenämnden beskrivs här några av de beslut som fattats genom åren:

Beslut om att upphäva ett avskiljande - psykisk störning

Beslut om att upphäva ett avskiljande - missbruk

Avslag på begäran att upphäva ett avskiljande - allvarlig brottslighet