Nämndens sammansättning

Nämndens sammansättning Högskolans avskiljandenämnd består av en ordförande och fyra andra ledamöter. De utses av regeringen för högst tre år.

Ordföranden ska vara jurist och ha erfarenhet som domare. Av de andra ledamöterna ska en vara psykiatrisk sakkunnig, två ska ha särskild insikt om förhållanden inom universitet och högskolor och en ska företräda allmänna intressen. För varje ledamot finns en ersättare som utses av regeringen för samma tid som ledamoten.

Chefsrådmannen Maria Eka är ordförande i Högskolans avskiljandenämnd.