Korkeakoulun erotuslautakunta

Korkeakoulun erotuslautakunta kokkeilee kysymyksiä opiskelijoitten erottamisesta, jokka tulevat yliopisto-, korkeakoulu- eli ammattikorkeakoulun koulutuksesta. Erotuslautakunta ottaa ylös sellaisia asioita vain kirjalisen ilmotuksen kautta joka tullee rehtorilta yliopistosta jota se koskee eli ammattikorkeakoulun ohjausryhmältä.

Päätös erotuksesta merkittee ette opiskelija toistaiseksi ei saa jatkaa käynissä olevaa koulutusta. Pääsääntönä jällaa kans ette opiskelija ei myöskhään saa alkaa muuhun samanlaisheen korkeakouluopetuksheen. Päätös erotuksesta saattaa kans merkitä ette opiskelijaa ei saa hyväksyä mihinkhään korkeakouluopetuksheen.

Opiskelijan mennee erottaa korkeakouluopetuksesta jos:

  • hän kärsii psyykkistä häiriötä,
  • väärinkäyttää alkkohoolia eli narkotiikkaa eli
  • on syylinen vakavasta rikolisuuesta.

Sen lisäks vaaithaan

  • selvän vaaran ette hän saattaa vahinkoittea muuta henkilöä eli arvokasta omaisuutta opetuksen aikana.

Psyykkinen häiriö ja väärinkäyttö

Jos on syytä olettaa ette opiskelijan pittää erottaa saattaa erotuslautakunta kehottaa opiskelijaa ette käyä läpi lääkärin turkimuksen.

Ei ole olemassa ykssuuntasta tulkkausta käsitheestä psyykkinen häiriö. Eri psykiaatrikkerit saattavat tulkata käsitheen eri tavoila. Mutta Sosiaalihallinon mukhaan se on häiriö raahvaan henkilön psykolookisessa kehityksessä joka tuottaa personalisuushäiriön ja käytänönhäiriön.

Vakava rikolisuus

Vakavala rikolisuuela meinathaan fyysistä väkivaltaa eli krouvvia narkootikkarikosta. Siis se merkittee rikosta joka tavalisesti antaa vähhiinthääns yhen vuen fankilatuomion. Krouvvi vahinkonteko ja ylheisvaaralinen rikos joka antaa vähhiinthääns yhen vuen fankilaa piethään kans vakavana rikolisuutena. Opiskelija joka on syylinen laahjaan rikolisuutheen saatethaan kans erottaa jos hänen toiminat yhteensä antavat vähhiinthääns yhen vuen fankilatuomion.

Yritys rikolisuutheen arvostethaan olevan yhtä vakavaa kuin suoritettu rikos.

Ilmotuksesta päätöksheen

Asia alotethaan yliopiston eli korkeakoulun rehtorin ilmotuksen jälkhiin. Asian saatethaan kans ottaa ylös erotetun opiskelijan anomuksesta missä se haluaa ette erotus tarkistethaan toisen kerran. Korkeakoulun erotuslautakunta saattaa tarvittaessa antaa opiskelijan käyä lääkäritutkimuksessa eli noutaa tietoja opiskelijasta rikolisuusrejisteristä. Muunlainen informasjuuni mennee kans tahtoa, esimerkiks, tietoja terhveys- ja siukkahoijosta eli sosiaalipalveluksesta.

Kun erotuslautakunta on ottanu päätöksen ette erottaa yhen opiskelijan eli ottanu päätöksen ette perruuttaa yhen erotuksen erotuslautakunta ilmottaa valintaviranomhaiset jota se päätös koskee sekä Centrala studiestödsnämnden.

Sekä opiskelija ette se yliopisto eli korkeakoulu jota päätös koskee saattaa valittaa erotuslautakunnan päätöstä joka mennee valittaa ylheisheen hallintotuomioistuimheen.

Kontakti

Postiosote

Högskolans avskiljandenämnd
Box 7249
103 89 STOCKHOLM
Sverige

Käyntiosote

Löjtnantsgatan 21, Stockholm

Telefooni: 08-563 087 00
Faksi: 08-563 085 50
E-posti han@han.se