Vučjake školaki gonimoske komisjia

Vučjake školaki gonimoske komisjia kerel bući te rodel razlogo kana te gonilpes avri jekh studento katar o universiteto, e vuči škola vaj e butiake škola. Vučjake školaki gonimoske komisjia šunel pe kadala pushimatar numa pala so mukleapes andre jekh xramosardo puřimos katar o baro sićaritori katar o afektime universiteto vaj katar e šêrutni komisja ande butiake škola.

Kana deapes kris te gonilpes avri insemnol ke o studento naštil te ingerel maj dur pesko sičarimos
ande škola. Jekh norma sikavel ke o studento naštil te avel andre ke aver sajek vučija školi. Jekh kris
te gonilpes avri shaj vi te insemnol ke o studento naštil maj te avel andre ke či jekh vuči škola.

Jekh študento shaj te gonilpes avri anda vuči škola ako:

  • ke siles duševno nasvalimos, vaj
  • ke si alkoholosko vaj narkomano, vaj
  • Ke arakleapes anda kris ke si došalo pe kriminalni akcija.

Opral maj mangelpes vi

  • te avel jekh vužo risko ke jekh študento shaj te utuil avreskê vaj te si ke kerel barí paguba
    mošijaki kana vo vaj voj phirel anda škola.

Duševno nasvalimos vaj supstancake abuso

Te si ke arakelpes jekh razlogo ke jekh študento trebul te gonilpes avri anda škola ande shaj e Vučjake
školaki gonimoske komisjia te rešîl ke o študento te kerel jekh sastjarimasko kontrolo.

Naštil te tolmačilpes vužo so si kodo duševno nasvalimos. Diferentno psixiatorja tolmačin avreśanes
kado nasvalimos. Sargodi, pala e Socijalno ažutimosko komisjia kado nasvalimos si jekh phadžimos
andi godji savo kerel konfuzija anda personaliteturja vaj konfuzija ando komportamento ke jekh
phuro manuš.

Ozbilvno kriminalni akcija

Ozbilvno kriminalni akcija si murmurimata kriminalni akcija vaj ozvilvno drogurjanca bajo save den
makar jekh berš phandaimos (temnica). Kodo študento savo arakleapes došalo ke kerdea but
kriminalni akcija shaj te gonilpes avri anda škola totalo te si ke pe sa le kriminalni akcija pe save
deapes kris jekh berš phandaimos.

Te planuil kriminalni akcija si sa kadja nasul sar kana kerel bezexa.

Sar delpes e kris

E kris putêrdol kana jekh baro sićaritori katar o universiteto vaj katar e vuči škola mukel andre jekh
xramosardo puřimos pa jekh študento. Vi kodo študento savo sas gonimé shaj te mukel andre ke
Vučjake školaki gonimoske komisjia jekh pushipé te amboldel e kris. Te si ke si musaj, e Vučjake
školaki gonimoske komisjia shaj te del kris ke o študento te kerel jekh sastjarimasko kontrolo vaj vi te
rodel le kriminalni akcija save kerdeales o študento. Vi aver informatzia rodelpes, sar si informatzia
katar o sastimasko aj medicalno butci vaj katar socijalno ažutimosko butci.

Kana e gonimoske komisjia dea e kris te gonil avri anda škola jekh studento vaj amboldel jekh kris savi deaspes maj anglal, musaj e gonimoske komisjia te delpes štiŕa ke čači merija sajek aj ke Centralno komisjia pa štundentzonko ažutimos.

Pa e kris katar gonimoske komisjia shaj te mukelpes žalba žalba ko Administrativo sudo vi katar o
studento aj vi katar sajek universiteto vaj sajek vuči škola.

Kontakto

Poštake adreso

Högskolans avskiljandenämnd (Vučjake školaki gonimoske komisjia)
Box 7249
SE-103 89 STOCKHOLM
Švedo

Adreso kaj arakes amen

Löjtnantsgatan 21, Stockholm

Tfn 08-563 087 00
Fax 08-563 085 50
Internetoski lil: han@han.se