Korkeakoulujen erottamislautakunta

Korkeakoulujen erottamislautakunta tutkii opiskelijoiden yliopistosta, korkeakoulusta tai ammattikorkeakoulusta erottamista koskevia asioita. Erottamislautakunta käsittelee sellaisia asioita vain kyseisen oppilaitoksen rehtorilta tai ammattikorkeakoulun johtoryhmältä tulleen kirjallisen ilmoituksen perusteella.

Erottamispäätös merkitsee sitä, että opiskelija ei jatkossa saa jatkaa käynnissä olevaa koulutusta. Pääsääntöisesti opiskelijaa ei myöskään saa hyväksyä muuhun vastaavanlaiseen korkeakouluopiskeluun. Erottamispäätös voi merkitä myös sitä, että opiskelijaa ei voida hyväksyä ylimalkaan mihinkään korkeakouluopiskeluun.

Opiskelija voidaan erottaa korkeakouluopinnoistaan, jos:

  • hän kärsii mielenterveyden häiriöstä,
  • väärinkäyttää alkoholia tai huumeita tai
  • on syyllistynyt vakavaan rikokseen.

Lisäksi vaaditaan

  • ilmeistä riskiä, että hän saattaa vahingoittaa toista henkilöä tai arvokasta omaisuutta opiskelun aikana.

Mielenterveyden häiriö ja väärinkäyttö

Jos on syytä olettaa, että opiskelija olisi erotettava, erottamislautakunta voi vaatia opiskelijaa käymään lääkärintarkastuksessa.

Mielenterveyden häiriöstä ei ole olemassa mitään yksiselitteistä tulkintaa. Eri psykiatrit voivat tulkita käsitettä eri tavoin. Mutta Sosiaalihallituksen mukaan kysymys on psyykkisen kehityksen häiriöstä, joka aiheuttaa persoonallisuuden ja käyttäytymisen häiriön aikuisella henkilöllä.

Vakava rikollisuus

Vakavalla rikollisuudella tarkoitetaan väkivaltarikosta tai vakavia huumausainerikoksia eli rikoksia, joista normaalisti seuraa vähintään yhden vuoden vankeusrangaistus. Törkeä vahingonteko ja yleisvaaralliset rikokset, joiden seurauksena on vähintään vuosi vankeutta, pidetään myös vakavana rikollisuutena. Opiskelija, joka on syyllistynyt merkittävään rikollisuuteen, voidaan erottaa myös, jos hänen tekojensa yhteisinä seuraamuksina on vähintään yhden vuoden vankeusrangaistus.

Rikoksen yrityksen katsotaan olevan yhtä vakava teko kuin toteutunut rikos.

Ilmoituksesta päätökseen

Tapaus alkaa yliopiston tai korkeakoulun rehtorin tekemän ilmoituksen jälkeen. Tapaus voidaan myös ottaa esiin yksittäisen opiskelijan pyynnöstä, joka haluaa, että erottamista tulisi harkita uudelleen. Korkeakoulun erottamislautakunta voi tarvittaessa sallia opiskelijalle mahdollisuuden antaa lääkäreiden tutkia itsensä tai saada opiskelijaa koskevan rikosrekisteriotteen. Myös toisentyyppisiä tietoja voidaan pyytää, kuten esimerkiksi tietoja terveyden- ja sairaanhoidosta tai sosiaalipalveluista.

Sen jälkeen, kun erottamislautakunta on päättänyt erottaa opiskelijan tai peruuttaa erottamisen, erottamislautakunta tiedottaa asiasta niille viranomaisille, joita päätös koskee, sekä Opintotuen keskuslautakunnalle.

Erottamislautakunnan päätöksestä sekä opiskelija että kyseinen yliopisto tai korkeakoulu voi valittaa yleiseen hallinto-oikeuteen.

Yhteystiedot

Postiosoite

Högskolans avskiljandenämnd
Box 7249
103 89 STOCKHOLM
Sverige

Käyntiosoite

Löjtnantsgatan 21, Stockholm
Puh 08-563 087 00
Faksi 08-563 085 50
Sähköposti han@han.se