Om Högskolans avskiljandenämnd på minoritetsspråk

Här finns korta beskrivningar av av Högskolans avskiljandenämnd på Sveriges minoritetsspråk.