Telefonnummer

Marie Stern Wärn (huvudföredragande i nämnden)
Tfn 08-563 087 15

Jessica Levin (föredragande i nämnden)
Tfn: 08-563 085 22

Registrator:
Tfn: 08-563 088 60