Telefonnummer

Marie Stern Wärn (huvudföredragande i nämnden)
Tfn 08-563 087 15

Marie Norell (arkiv/registratur)
Tfn 08-563 085 70