Kontakt

Postadress

Högskolans avskiljandenämnd
Box 7249
103 89 STOCKHOLM

Besöksadress

Löjtnantsgatan 21, Stockholm

Tfn 08-563 087 00
Fax 08-563 085 50
E-post han(at)han.se