Sekretess

Vid handläggning av ett ärende får Högskolans avskiljandenämnd ofta tillgång till material av mycket känslig natur. Särskilda sekretessregler gäller därför för ärenden om avskiljande.

Enligt 23 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess i ärende om avskiljande av studerande från högskoleutbildning för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller inte själva beslutet i ärendet, eller det faktum att en student är föremål för prövning av nämnden.

Sekretesslagen hittar du i Regeringskansliets rättsdatabaser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.