Olämpliga studenter

Det finns studenter som anses olämpliga för det yrke de utbildar sig till. En sådan student riskerar att kränka eller skada andra människor i sin yrkesutövning.

Problemet med olämpliga studenter finns främst inom lärar- och vårdutbildningarna. När det gäller att hindra olämpliga studenter från att fortsätta en utbildning ligger ansvaret på det universitet eller den högskola som ger utbildningen.

Högskolans avskiljandenämnd prövar bara ärenden som rör de studenter som kan vara en fara för sin omgivning under högskoleutbildningen.

Högskolorna har kunskap om studenternas lämplighet

Genom att följa studenternas insatser under utbildningen, bland annat under praktiken, får universiteten och högskolorna kunskap om deras prestationer och lämplighet för det blivande yrket. Om en student anses olämplig kan universitetet eller högskolan underkänna honom eller henne på prov eller i praktik.

Universitet och högskolor har möjlighet att besluta om föreskrifter som begränsar antalet prov- och praktiktillfällen. En student som har underkänts tillräckligt många gånger i prov eller praktik får då inte fortsätta utbildningen.

Sidan uppdaterades den 19 oktober 2022