Att ompröva ett avskiljande

Ett beslut om avskiljande kan omprövas efter två år. Detta görs efter en skriftlig begäran från den person som är avskiljd.

När ett beslut om avskiljande har upphävts får studenten utan särskild ansökan återuppta utbildningen och tillgodoräkna sig den tidigare genomgångna utbildningen.

Exempel på hur beslut om omprövning av avskiljande kan se ut

Sidan uppdaterades den 19 oktober 2022